Khách tìm | Tập đoàn đầu tư tìm mua dự án chung cư DT trên 1HA khu vực Tp Thủ Đức
Yêu cầu: Có hồ sở pháp lý 1/500 đầy đủ, không tranh chấp
Liên hệ Đông 0965996916