Khách tìm | Khách tìm mua resort ven biển đang hoạt động
– Yêu cầu : Diện tích trên 1HA , giấy tờ pháp lý đầy đủ, đang hoạt động
– Khu vực : Bình Thuận, BRVT, Phú Quốc
Liên hệ Đông 0965996916